รวมเรื่องราว ชาวครุศิลป์ Art Ed Chula, Department of Art Education Faculty of Education Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อปี พศ.2512 (1969) http://artedchula.com/web/index.php?option=com_content&view=category&id=41&layout=blog&Itemid=69 Thu, 24 Jun 2021 15:55:50 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th สูจิบัตร ครุศิลป์ไตรภาค 2550 http://artedchula.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=58:book&catid=41:art-ed-3-episodes-2550&Itemid=69 http://artedchula.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=58:book&catid=41:art-ed-3-episodes-2550&Itemid=69 39 year arted (2007) eBook in PDF
Download PDF 7 MB

หนังสือรวมภาพผลงาน นิทรรศการ Art-Ed 3 Episodes
ปี พ.ศ. 2550 (ครุศิลป์ ๓๙ ปี) ]]>
admin@artedchula.com (Administrator) 2550 ครุศิลป์ไตรภาค (Art-Ed 3 episodes) Tue, 17 Jun 2008 17:00:00 +0000