คำตัดสินครั้งสุดท้าย โดย คาวาลลินี่ พิมพ์
Art in History
วันเสาร์ที่ 05 มิถุนายน 2010 เวลา 20:12 น.

ชื่อภาพ: the Last Judgment (คศ.1293)
ศิลปิน: Pietro Cavallini
เทคนิค: ภาพวาดปูนเปียก (fresco)
มิติ: 126x551 นิ้ว/ 320x1400 ซม.
ปัจจุบันอยู่ที่ผนังโบสถ์ของ ซานตา เซซิเลีย, โรม, อิตาลี
(church of Santa Cecilia, Trastevere, Rome, Italy)

ปิเอโตร คาวาลลินี่ (คศ.1250-1330) เป็นทั้งจิตรกร และนักออกแบบโมเสค ผลงานส่วนใหญ่อยู่ในโรม
งานของเขามีลักษณะโดดเด่น เป็นสัญญานของการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจาก ศิลปะแบบไบแซนไทน์ (Byzantine) ไปสู่ ศิลปะแบบ เรอเนซองซ์ (Renaissance) คือ ดูสมจริงเป็นธรรมชาติ ภาพคนมีความเป็นสามมิติมากขึ้น
ภาพวาด คำตัดสินครั้งสุดท้าย เป็นส่วนหนึ่งของ ภาพชุดจิตรกรรมฝาผนัง (fresco cycle) ในโบสถ์ ซานต้า เซซิเลีย บริเวณ ตราสเตเวอเร่ กรุงโรม (church of Santa Cecilia in Trastevere, Rome) เป็นผลงานชิ้นเอก ศิลปินมีความเข้าใจในการวาดภาพคนให้ดูมีมวล มีมิติ คล้ายอย่าง ประติมากรรม แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งลักษณะแบบไบแซนไทน์

คาวาลลินี่ ร่วมงานกับ ประติมากร (ช่างปั้นแกะสลัก) อาร์โนลโฟ ดิ แคมบิโอ้ (Arnolfo di Cambio) อย่างใกล้ชิดในการวาดภาพนี้ ส่งผลให้งานมีลักษณะดูเป็นปริมาตรอย่าง รูปปั้น สังเกตจาก รอยโค้งพับของเสื้อผ้า

ภาพเทวทูต โดยเฉพาะบริเวณปีก ใช้หลากสีสัน นุ่มนวล มีการไล่น้ำหนักจากสีเข้มไปสู่อ่อน เป็นการสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่, วงรัศมีเหนือศรีษะ (halo) ก็วาดให้ดูมีมิติ เหมือนแผ่นศิลา

งานของคาวาลลินี่ชิ้นนี้ ส่งอิทธิพลต่อ จ๊อตโต้ (Giotto) ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ชาวฟลอเร้นซ์ คลิกดูภาพชุดคำตัดสินครั้งสุดท้าย (Last Judgment) โดย จ๊อตโต้ คศ.1305 ซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่เต็มผนังในโบสถ์ อารีน่า ชาเปล เมือง ปาดัว (Arena Chapel, Padua)

Giotto: the Last Judgment, Padua ภาพจากเว็บ artbible.info