ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญอันประเสริฐสุด เหนือแผ่นดินไทยตลอดจิรฐิติกาลนานเทอญ พิมพ์
อื่นๆ [misc]
วันพุธที่ 05 พฤษภาคม 2010 เวลา 00:09 น.

พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่ยอมตรากตรำพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยมิได้ว่างเว้น
ความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงบนผืนแผ่นดิน ดับลงได้ด้วยพระเสโทแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
ดังคำ ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์ พระภูมิพลมหาราช
ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญอันประเสริฐสุด เหนือแผ่นดินไทยตลอดจิรฐิติกาลนานเทอญ

 

เสโทพระหลั่งริน

วรอินทรีย์ยาม

ข้ามเขตเทวษคาม

เสด็จเยี่ยมประชาชน

ที่ใด ณ รอยบาท

ภูมิราช ธ เยือนยล

เย็นชุ่มชอุ่มดล

ผะผ่าวร้อนมลายสูญ

จอมใจไผทถ้วน

พสกล้วนแต่เทิดทูน

ขอองค์พระทรงคุณ

สถิตร้อยฉนำนาน โสตถิ์เทอญ

 

บายศรี กาญจนพันธุ์ ครุศิลป์ 17
ร้อยกรอง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 พฤษภาคม 2010 เวลา 00:27 น.