ยศสรัล คูสกุล (มอนต์ 36) พิมพ์
คนครุศิลป์ (Profile & Quote)
วันอาทิตย์ที่ 02 สิงหาคม 2009 เวลา 15:59 น.

ตอนนี้ชอบงาน 3D ครับ อยากทำงานโฆษณา หรือหนังที่ใช้ ทรีดี ช่วย

email: its_an_emergency@hotmail.com
โทร 08 1618 4685

portfolio: 3D animation youtube | ebook

 

ผลงาน pixel art

 

3D animation

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2009 เวลา 02:42 น.