ในโอกาส ครบรอบ ๔๐ ปี ครุศิลป์ พิมพ์
ประกาศ (Announce)
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2009 เวลา 00:00 น.
ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ครุศิลป์จุฬาฯในโอกาส ครบรอบ ๔๐ ปี ครุศิลป์จุฬาฯ
ภาพที่ระลึก จาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิรัตน์ พิชญไพบูลย์
กับภาพสีน้ำ ฝีมือของ อาจารย์ ครับ
ได้มาเมื่อ วันงานสงกรานต์ครุศิลป์ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2010 เวลา 23:58 น.