ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย หนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของ ศ.กำจร สุนพงษ์ศรี พิมพ์
หนังสือแนะนำ (Books)
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2010 เวลา 23:31 น.

หนังสือเล่มใหม่ล่าสุด ของ ศ.กำจร สุนพงษ์ศรี “ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย” (History of Indian Art) วางจำหน่ายแล้ว
ปกอ่อน 364 หน้า 390 บาท
ISBN : 9789740326649

หาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

 

ข้อความจาก เว็บศูนย์หนังสือจุฬา

http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789740326649

อินเดียได้รับการยกย่องให้เป็น บ่อเกิดแห่งศิลปวัฒนธรรมของเอเชียอาคเนย์ หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียเล่มนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวสาระเกี่ยวกับศิลปกรรมอินเดียตั้งแต่ยุคโบราณเรื่อยมา จนถึงก่อนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ได้แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาในศาสนาและอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดผลงานศิลปกรรมที่น่าสนใจยิ่ง สามารถสร้างความเข้าใจขั้นพื้นฐานถึงที่มาของศิลปกรรมอินเดีย ที่ส่งผลถึงชาติต่างๆ ในเอเชียอาคเนย์ได้อย่างดี

อ.กำจร มีผลงานหนังสือ “ประวัติศาสตร์ศิลป์” หลายเล่ม ได้แก่

  • ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 1: ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคโบราณ ศิลปะอียิปต์  ศิลปะเมโสโปเตเมีย ศิลปะกรีก ศิลปะโรมัน และ ศิลปะไบแซนทีน
  • ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2: ศิลปะตะวันตกยุคกลาง
  • ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 3: ศิลปะในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19
  • ศิลปะสมัยใหม่ (ขาดตลาด รอพิมพ์ใหม่)
  • ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (พิมพ์ครั้งที่ 3)
  • ประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่น (ออกปี 2551)


art_history_western1 art_history_western2 art_history_western3 art_history_chinese art_history_japanese

 

 

เทียบกับ ภาพหน้าปก ของเดิม

 

ขอบพระคุณ ข้อมูล และภาพจาก ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล (17)
ภาพปก ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2010 เวลา 19:16 น.