นิทรรศการภาพพิมพ์ ฬ.จุฬาการพิมพ์ พิมพ์
ประชาสัมพันธ์ (Pre event)
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2009 เวลา 03:57 น.
exhibition
ขอเชิญชมการแสดงนิทรรศการ ผลงานภาพพิมพ์ “ฬ.จุฬาการพิมพ์” ของนิสิตชั้นปีที่ ๓ และ ๔ คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๙ มิถุนายน – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ณ หอศิลป์กรุงไทย อาคาร เยาวราช กรุงเทพมหานคร
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2009 เวลา 01:51 น.