นิทรรศการภาพพิมพ์ อ.สัญญา วงศ์อร่าม 20 ก.ค. 54 ที่หอศิลป์จามจุรี พิมพ์
ประชาสัมพันธ์ (Pre event)
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 15:04 น.

 

 

อ.สัญญา วงศ์อร่าม อาจารย์ที่ภาควิชา ศิลปศึกษา จะจัดแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554
ที่ หอศิลป์จามจุรี 
FaceBook อ.สัญญา http://www.facebook.com/profile.php?id=520132309&sk=info

ภาพตัวอย่างผลงาน