ตำนานกิฟท์ดอกเหมย 1-3 ธค. 53 พิมพ์
ประชาสัมพันธ์ (Pre event)
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2010 เวลา 18:56 น.

ครุศิลป์ จุฬาฯ ภูมิใจนำเสนอ
เทศกาลขนม และของขวัญ ครั้งที่ 22

ตำนานกิฟท์ดอกเหมย

1-3 ธค. 53
ณ ตึกครุศิลป์จุฬาฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:50 น.