นิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยวของ วุฒิ วัฒนสิน ชุด “Phenomenon” 30 พย - 30 ธค พิมพ์
ประชาสัมพันธ์ (Pre event)
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:38 น.

เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยวของ
วุฒิ วัฒนสิน
ชุด “Phenomenon”
ระหว่าง 30 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2553
ทำพิธีเปิดวันที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 16.30 น
ณ หอศิลป์หาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะหาดใหญ่ สงขลา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:40 น.