นิทรรศการภายใต้ชื่อ “สัญญา” 4-30 กย. 52 พิมพ์
ประชาสัมพันธ์ (Pre event)
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2009 เวลา 23:28 น.

นิทรรศการภายใต้ชื่อ "สัญญา"

Reinforcing imagination in the Art of Sanya Wong-Aram


คณะ ศึกษาศาสตร์ และหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจในงานศิลปะภาพพิมพ์ วาดเส้น และสื่อประสม เข้าร่วมชมนิทรรศการภายใต้ชื่อ “สัญญา” Reinforcing imagination in the Art of Sanya Wong-Aram


นิทรรศการศิลปกรรม “สัญญา” จะเป็นการรวบรวมผลงานตั้งแต่ปี 2503 จนถึงปัจจุบันของ รศ.สัญญา วงศ์อร่าม มาจัดแสดง ผลงานส่วนใหญ่จะเป็นผลงานภาพพิมพ์เทคนิคต่างๆ แนวคิดที่สำคัญในการสร้างงานอันเป็นที่มาของชื่อนิทรรศการครั้งนี้ นอกจากจะเข้าใจได้จากภาพรวมของนิทรรศการแล้ว ยังสามารถสังเกตได้ในงานภาพพิมพ์แกะไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งหมายถึงการนำสัญญาหรือการจำได้หมายรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของศิลปะ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองในอดีตมาผสมผสานกับความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการ “เสริมแรง” ของจินตนาการทั้งของศิลปินขณะปฏิบัติการและผู้ชมนิทรรศการ


สำหรับผลงานเด่นของ อาจารย์สัญญา ที่ท่านจะสามารถสัมผัสได้ในงานนิทรรศการครั้งนี้ ได้แก่
- “APPLICATION” ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ปี 2516
- “THE TEN DAYS” ซึ่งเป็นผลงานที่สะท้อนเหตุเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วง 14 ตุลาคม 2516
- “BORGER” ซึ่งเป็นผลงานที่รัฐบาลฮอลแลนด์ซื้อไปเมื่อ ปี 2517
- ผลงานภาพพิมพ์ ในการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยไทย เนื่องในวันศิลป์พีระศรี ประจำปี พ.ศ. 2550 ภายใต้หัวข้อ “น้ำ”


นอกจากนี้ยังมีผลงานทั้งทางด้านการวาดเส้น และงานประติมากรรมด้วย สำหรับผลงานประติมากรรมที่คุ้นตาท่านนั้น ได้แก่
- ออกแบบ และสร้างประติมากรรม เพื่อติดตั้งหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ “ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด” คลองเตย
- ผลงานปั้นครุฑ บริษัท กรุงเทพประกันภัย, บริษัท เทเวศประกันภัย, บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยและคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เป็นต้น


นอกจากผลงานดังกล่าวแล้ว ท่านยังจะได้พบกับผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood Cut) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วย
โดยนิทรรศการในครั้งนี้จะเปิดให้ชมระหว่างวันที่ 4-30 กันยายน 2552 โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 4 กันยายน 2552 ณ หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ในวันที่ 4 กันยายน 2552 จะมีกิจกรรม work shop printing 9.00- 11.30 น. ที่ ห้องภาพพิมพ์ ชั้น 5 สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และในช่วงบ่ายจะมีการบรรยาย ศิลปะนามธรรม 13.30 - 15.30 ที่ ห้องบรรยาย ชั้น 5 สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4333-2035 หรือทางเวปไซด์ http://cac.kku.ac.th/cac

เนตรนภา โสภะสุนทร หอศิลป์ มข

 

คัดลอกมาจาก สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2009 เวลา 23:46 น.