Rural Sensations พิมพ์
ภาพข่าว และกิจกรรม (Post event)
วันพฤหัสบดีที่ 06 สิงหาคม 2009 เวลา 23:02 น.

Paint Flows / Buffalos in Muddy Swamps

 

ภาพผลงานบางส่วน ของ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ สมัยทำปริญญาเอก ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งศึกษาเฉพาะเจาะจงในเรื่องของ Environmental Art โดยใช้แนวความคิด, ปรัชญา, สุนทรีย์ จาก Allen Carlson (2002) ผู้มีอิทธิพลทางความคิด และศิลปินในกลุ่มนี้ ในการออกไปทำงาน ณ พื้นที่จริง ไปสัมผัสต้นไม้ใบหญ้า นาข้าว สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม ผนวกกับความรู้สึก Nostalgia (หวลคำนึงคิดถึงบ้าน กับชีวิตวัยเด็ก) จนได้เป็นผลงานเหล่านี้

 

 

หลักในการคิด มี ๒ ข้อ

๑.  ใช้ปรัชญาจาก ศิลปินกลุ่ม Environmental Art สืบเนื่องไปถึง Landscape art (ศิลปะทิวทัศน์)

๒.  ผสมผสานกันระหว่าง กิจกรรมของชาวบ้าน ในการทำศิลปะ และการเกษตรกรรม กับการทำงานของศิลปิน ในเรื่องความรู้สึกสัมผัสทาง สุนทรียทางด้านศิลปะ สุนทรีย์กับก้อนสีที่มันหนุบหนับ พิกเม้น เชื่อมโยงนำไปสู่ความทรงจำ การย่ำดิน เมล็ดธัญญพืช สัมผัสชีวิตชาวบ้าน ดิน ใบไม้ จริงๆ มิใช่แค่ภาพวาด ชาวนาในทุ่งหญ้าที่วางองค์ประกอบภาพสวยงามบนเฟรม แต่เป็นการเปิดประตูทางความคิดในทางปฏิบัติของศิลปินให้ลงไปทำงานในชนบท

 

 

- ตัวอย่างผลงานของ ดร.อภิชาติ ในรูปแบบไฟล์ PDF (5 MB) ดาวน์โหลดได้จากลิงค์เหล่านี้

http://www.zshare.net/download/63659528639e747c/ หรือ
http://www.megaupload.com/?d=LEGZBP0O หรือ
http://rapidshare.com/files/263975774/Apichart_Artworks.pdf.html หรือ
http://sharebee.com/e07483dd

 

 

Apichart

 

- ประวัติข้อมูล ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ คลิกที่นี่

- Environmental Art คลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 กันยายน 2009 เวลา 03:42 น.