๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ สงกรานต์ครุศิลป์ พิมพ์
ภาพข่าว และกิจกรรม (Post event)
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2009 เวลา 00:00 น.
สงกรานต์ครุศิลป์ ๒๕๕๒
งานสงกรานต์ครุศิลป์ ๒๕๕๒ ปีนี้จัดที่ บ้านลาดปลาเค้า ๕๑ ซึ่งเป็นบ้าน อ.สุรัตน์ วัณโณ
มากันมากหน้าหลายตาหลากรุ่น
- ภาพจาก อ.Sirilak รุ่น 2 multiply
- ภาพจาก กล้อง หนึ่ง19 mypicturetown.com/ มี 6 หน้า  และที่ pantown
- ภาพจาก กล้อง พี่เล็ก15
- ภาพจากกล้อง kob17 hi5 มี 2 หน้า
ภาพวิดีโอ แบ่งเป็น 2 ส่วน
part 1 > http://www.youtube.com/watch?v=hp22J2QyDJc
part 2 > http://www.youtube.com/watch?v=Fw2qQbkV6GE อ.ให้ศีล ให้พร (บันทึกมาได้ไม่ครบนะครับ)
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2010 เวลา 00:01 น.