วิถีควบกล้ำ พิมพ์
ภาพข่าว และกิจกรรม (Post event)
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2009 เวลา 09:49 น.

“ วิถี ควบกล้ำ 2552 ” วิถี และ ร่องรอย ที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดส่งต่อกัน ด้วยมุมมองการรับรู้ที่เหมือน และแตกต่าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโลกธรรมชาติ โลกของเด็ก และมุมมองของผู้ใหญ่ ด้วยสายสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกที่ใช้วิถีชีวิตเรียนรู้ร่วมกัน จากปรากฏการณ์เรียนรู้ ที่เกิดขึ้นในฐานะ ห้องปฎิบัติการเรียนรู้โดยครอบครัว ซึ่งได้สัมผัสรับรู้ถึง ความมหัศจรรย์ที่ซุกซ่อนอยู่ในเหล่าสรรพชีวิต ร่องรอยที่ปรากฏ คือผลพวงจากการทับซ้อน ล้อเลียน ถ่ายโอนความคิดของกันและกัน สื่อสารจากความเป็นจริงถึงจินตนาการ จากแรงบันดาลใจสู่จิตสำนึกโดยวิถีธรรมชาติ ภายใต้เครือข่ายสายใยชีวิต ที่เชื่อมต่อกันด้วยข้อมูลประสบการณ์ตรง นับตั้งแต่วัยเด็กแรกเริ่ม จนถึงวัยก่อนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยรุ่น ของ เด็กชายสองคน ดล และ แดน

 

 

 

ควบกล้ำ ธรรมชาติ เป็นวิถีเรียนรู้ โดยครอบครัวพ่อแม่ลูก (ดล 8 ขวบ และ แดน 4 ขวบครึ่ง) ซึ่งมีวิถีธรรมชาติเป็นฐานการเรียนรู้ และใช้กระบวนการศิลปะเป็นตัวตอบสนองการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ จากการใช้ประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกัน แบบครอบครัวเกาเหลาคลุกเคล้าวิถีชีวิตผ่านวันคืนร่วมกัน จริงๆ แล้วถือว่าเป็นองค์กรชีวิตระดับหนึ่งที่พยายามหล่อหลอมสถานการณ์ให้เกิดภาวการณ์เรียนรู้โดยธรรมชาติร่วมกัน  ธรรมชาติแห่งสรรพสิ่งถือเป็นห้องเรียนธรรมชาติใบใหญ่ที่เราได้ร่วมกันค้นหาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เป้าหมายที่แท้จริงคือมุ่งไปสู่กระบวนการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ(เบื้องหลังคือกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะสืบค้นหาความเป็นจริงสูงสุด อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์) นิทรรศการศิลปะ ควบกล้ำธรรมชาติ เป็นการสำแดงออกของกระบวนการเรียนรู้โดยธรรมชาติ จากธรรมชาติซ้อนธรรมชาติ และมุ่งเน้นไปที่ กระบวนการสื่อสารที่ถ่ายทอดและตอบสนองต่อธรรมชาติแห่งสรรพชีวิตที่ดำรงอยู่ในช่วงเวลาแห่งปรากฏการณ์ ซึ่งน่าจะเป็นภาพรวมแห่งความหมาย ความรู้สึกนึกคิด และกระบวนการหล่อหลอมจิตสำนึกที่มีต่อชีวิตสรรพสิ่งร่วมกัน

ผลงานศิลปะเหล่านี้ดูเป็นความบังเอิญ หรือความเป็นเช่นนั้นเอง ที่สนองตอบต่อธรรมชาติรอบตัว ซึ่งสำแดงร่องรอยออกมาในผลงานศิลปะได้นั้น ใช้ระยะเวลาทำงานสะสมมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึง วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จากการรับรู้ประสบการณ์ตรงกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตรอบตัวไปจนถึงพื้นที่แหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์  และจากแหล่งข้อมูลชั้นสองทางสื่อชนิดต่างๆ รวมไปถึงการเฝ้าสังเกตการณ์  จากระบบชีวิตเล็กๆ ตั้งแต่หนอน ผีเสื้อ มด ปลวก แมลง พืช พรรณต้นไม้  เมล็ดพืช งู กบเขียด กิ้งก่า  นก สัตว์ป่านานาชนิด ไปจนถึง จักรวาลดวงดาว และสรรพชีวิต ซึ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันรวมถึงตัวเราด้วย  สายใยเกาะเกี่ยวโยงใยสัมพันธ์ ผ่านเวลาวันคืนเลาะเลี้ยวไปตามครรลองของความสนใจที่ผุดบังเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจใหม่ๆที่ไม่รู้จบ ขยายอาณาเขตออกไปสู่ความซับซ้อนที่ถูกทักทอไว้ ปฏิสัมพันธ์ขั้นต้นของระบบชีวิตต่อชีวิต พ่อ แม่ ลูกและ สรรพชีวิต เริ่มต้นเล่าเรียนรู้ เรื่องราวมหัศจรรย์แห่งชีวิต ด้วยการถ่ายทอดโลกภายในที่เชื่อมต่อเกาะเกี่ยวโยงใยกันมา นิทรรศการศิลปะ “ควบกล้ำธรรมชาติ”   เป็นการพยายามรวบรวมสังเคราะห์ผลงานและกระบวนการทำงานในช่วงเวลาพัฒนาการของวัยเด็กช่วงแรก(4-8 ขวบ) โดยให้เห็นถึงคุณค่าความงดงาม ของความเป็นไปของระบบชีวิต ที่พ่อแม่ลูกสี่คนสนองตอบต่อธรรมชาติร่วมกัน

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.doublenature.com
email: dokkma@yahoo.com

นิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 234 สิงหาคม 2547 หรืออ่านใน เว็บบอร์ด คลิกที่นี่

 


คัดลอกข้อมูลจาก

http://www.doublenature.com/dbn2006/expand.htm

http://jamjureeartgallery.blogspot.com/2008/09/exhibition.html

นิทรรศการ วิถีควบกล้ำ 2552
ศิลปิน ครอบครัว สังวรเวชภัณฑ์ ( พี่นก แดนสรวง (9) , พี่หน่อย อรวรรณ
(16) , ดล และ แดน)
ลักษณะงาน จิตรกรรม และจัดวาง
ระยะเวลาที่จัดแสดง 1 – 17 สิงหาคม 2552
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 22

 

 

http://www.doublenature.com/ant/anthology.htm

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2009 เวลา 15:27 น.