Congratulation บัณฑิต ครุศิลป์ รุ่น 36 (2552) พิมพ์
ภาพข่าว และกิจกรรม (Post event)
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2009 เวลา 19:08 น.

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านครับ
ขอให้นำความรู้ มาพัฒนาตัวเอง และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าครับ

ฉกภาพมาจากกระทู้ของ BoyBa (24)
http://www.artedchula.com/arted/viewthread.php?tid=189&extra=page%3D1&page=4
9-10 กรกฎาคม 2552

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2009 เวลา 15:18 น.